Persbericht Rugbyclub Lokeren


De Lokerse Wolven zijn geboren ! Wolven, wegens de onversaagde kracht als enkeling maar ook op hun sterkst in een groep. Een wolf leeft in een roedel, met alfa aan het hoofd. Als club staan we helemaal achter onze kapitein. Individuele wolven zijn schuw. Hoe groter de roedel is, hoe meer de wolf durft te bejagen, een grote groep spelers zorgt er dus voor dat we meer zullen jagen, ongeacht het resultaat. Maar ook steeds elkaar helpen. Wolven zijn sociale dieren die in roedels leven die strikt georganiseerd zijn.

De clubkleuren blijven grijs, zwart en geel, de kleuren van Lokeren. Deze zullen ook prominent aanwezig zijn in de nieuwe outfit.
De slagzin : IEDEREEN TELT MEE, ongeacht achtergrond, persoonlijkheid… Lokeren is een ploeg waar iedereen zijn plaatsje op of naast het veld verdient. Als bewijs ook de huidige samenwerking met RC Aalst, waarbij we als ploegen elkaar bijstaan om verder te groeien.

Even terugkomen op het logo : Een wolf, kijken naar links, omdat we de tradities uit het rugby in ere willen houden. Je kan nooit naar de toekomst kijken, zonder je verleden te verkennen. Een opengesperde muil, wegens klaar om te vechten voor wat telt. Ons veld, ons territorium.

Verder ook even over het nieuwe bestuur. Enkelen bleven op post, maar nog belangrijker, er werd gekeken naar de toekomst. Intern hebben een van de huidige bestuursleden een andere positie gekregen. Bart Staes is secretaris-af. Hij is vanaf nu ondervoorzitter, team manager en communicatieverantwoordelijke. Felix Van Landeghem is de nieuwe secretaris, Benz De Vreeze is onze penningmeester, Kenneth Windey terreinverantwoordelijke en Bjorn Branswijk onze nieuwe voorzitter. Hij brengt nieuwe inzichten in de groep, want voor hem zijn het de eerste stappen in de sport.

Ten slotte nog enkele woorden van dank aan onze vorige bestuursleden voor het werk dat ze deden. Maar vooral nog een speciale dank aan twee mensen. Chris Verstockt, zonder hem hadden we nooit gestaan waar we nu stonden. Hij zet een stapje terug als team manager, maar zal ons als raadgever nog veel kunnen leren over de waarden van onze sport. En vooral Seppe Everaert, die voor ons de onze clubwaarden verwerkte in het nieuwe logo.